საშინაო

 • ამხანაგი ნუ გძულს საშოვარი ნუ გშურს
 • დიაკვანი და ყვავი
 • ღვინის გაჩენა
 • ხარბი მღვდელი
 • ლამაზების ქვეყანა
 • ყმის სურვილი
 • ზღაპარი — გამოცანა
 • ჭკვიანი ხელმწიფე და ღარიბი კაცი
 • ძმობა
 • ხარბი ოქრომჭედელი
 • პურის მარცვალი
 • ერთი დრო არავის შერჩება
 • შერცხვენილი მონადირე
 • სამი ტყუილი
 • მღვდელი და გლეხი
 • ქვის სეტყვა
 • ოქრომჭედლის ცოლი
 • ჭკუა და დოვლათი
 • მუჭანახევარი მარილი
 • ზარმაცი შვილი
 • ეშმაკის ლაგამი
 • ოქროსტარიანი ცული
 • ობოლი და ქოსატყუილა
 • დედაკაცი და ეშმაკი
 • სიმართლე
 • სოვდაგარი და მისი ცოლი
 • სამი გამოცანა
 • გლეხი, მოლა და ეშმაკი
 • ცეროდენა
 • ორი მეგობარი
 • მეცხვარე
 • მდიდარი და ღარიბი
 • არჩევანი
 • ბევრის მაძებარი, ცოტასაც დაკარგავს
 • სამი ძმა და ქოსატყუილა
 • ნაცარქექია
 • ალალი ორი შაური
 • ჭკუა მაქვს და ფული — არა
 • ჭირვეული ხელმწიფე
 • ორი ქოსატყუილა
 • სტუმართმოყვარე ცოლი
 • სოლომონ ბრძენი და პატარა ბიჭი
 • მატყუარა ბატონი
 • ჭკუამხიარული ცოლები
 • ხარბი და ალალ-მართალი
 • უქნარა
 • ორი ქურდი
 • მამასახლისი და გლეხის ბიჭი
 • ქალის კაბა
 • შრომა და იღბალი
 • მორჯულებული ცოლი
 • ხახუტა
 • მეფობას ხელობა ჯობია
 • ხელმწიფე და გლეხის ქალი
 • კომბლე
 • სიმდიდრე ჯობია თუ სიღარიბე
 • ვაჭარი და გურული
 • ჭკვიანი ნავეზირალი
 • ამხანაგს ნუ უღალატებ
 • სამი სიბრძნე
Create your website with WordPress.com
დაიწყე
<span>%d</span> bloggers like this: